Bestuursleden


Jan Willem Jagt

Voorzitter

E-mail: fryskewald@gmail.com

Telefoon: 06-55754615

Fokke Bergsma

Secretaris

E-mail: fryskewald@gmail.com

Pieter Lycklama

Penningmeester

E-mail: fryskewald@gmail.com

Henk Verschoof

Bestuurslid

Patrick van ´t Hul

Bestuurslid


Commissieleden


Henk Verschoof

Target en wedstrijd

. . .

Clinics


Deze website wordt beheerd door Willem Reitsema.

De Facebookpagina wordt beheerd door Alex Wijnstra en Remko Vogelzang.