Bestuursleden


Robbert van Houten

Voorzitter

E-mail: fryskewald@gmail.com

Telefoon: 06-17372300

Alex Wijnstra

Secretaris

E-mail: fryskewald@gmail.com

Pieter Lycklama

Penningmeester

E-mail: fryskewald@gmail.com

René Bakker

Bestuurslid

Patrick van ´t Hul

Bestuurslid


Commissieleden


Eilko Ronda

Instructie

Henk Verschoof

Target en wedstrijd

René Bakker

Clinics

(vacant)

3D-baan


Website en Facebook wordt beheerd door Richard Veenema, Willem Reitsema en Awather Alnashy.