Bestuursleden


Jan Willem Jagt

Voorzitter

E-mail: fryskewald@gmail.com

Telefoon: 06-55754615

René Bakker

Secretaris

E-mail: fryskewald@gmail.com

Pieter Lycklama

Penningmeester

E-mail: fryskewald@gmail.com

Andre van der Vaart

Bestuurslid

Patrick van ´t Hul

Bestuurslid


Commissieleden


Eilko Ronda

Instructie

Henk Verschoof

Target en wedstrijd

Robbert van Houten

Clinics

(vacant)

3D-baan


Deze website wordt beheerd door Willem Reitsema.

De Facebookpagina wordt beheerd door Alex Wijnstra en Remko Vogelzang.