Lidmaatschap

Geïnteresseerd in boogschieten? Kom dan eens kijken op de vrijdagavond. De eerste twee lessen zijn gratis, waarbij je gebruik maakt van materiaal van de vereniging. Een ervaren schutter begeleidt je en maakt je bekend met schiettechniek, houding en veiligheidsregels.

Mocht je na deze twee proeflessen je verder willen bekwamen, dan kun je proeflid worden. Dit houdt in dat onder begeleiding van een ervaren schutter tien lessen van elk twee keer een uur gegeven worden. Ook tijdens je proeflidmaatschap maak je gebruik van materiaal van de vereniging. De lessen zijn altijd op vrijdagavond en beginnen om half acht. De kosten voor het proeflidmaatschap zijn € 25,-. Na deze periode  kun je besluiten lid te worden, om ook op de andere openingstijden te kunnen schieten.


Begeleiding

Voor (aspirant-)leden tot 12 jaar dient altijd een ouder/voogd aanwezig te zijn. Dit i.v.m. de veiligheid, het is namelijk een schietsport.


Contributie

In het begin van elk jaar dient de contributie voldaan te worden. De contributie bestaat uit lidmaatschap van onze vereniging en lidmaatschap van de NNHF. Hierna kunt u op alle schietdagen gebruik maken van de faciliteiten.

Aspiranten (9 t/m 13 jaar) 76,- per jaar
Junioren (14 t/m 17 jaar) 88,- per jaar
Volwassenen (18 jaar en ouder) €100,- per jaar

Wanneer meerdere personen uit hetzelfde gezin lid worden, bieden wij een gezinskorting aan. De oudste persoon betaalt volledige contributie, de tweede persoon krijgt ongeveer 25% korting en alle personen daarna krijgen ongeveer 50% korting. De contributie ziet er dan als volgt uit

Aspiranten (9 t/m 13 jaar) tweede gezinslid 57,- , derde gezinslid 38,-
Junioren (14 t/m 17 jaar) tweede gezinslid 66,- , derde gezinslid 44,-
Volwassenen (18 jaar en ouder) tweede gezinslid 75,- , derde gezinslid €50,-

Ons IBAN-banknummer is NL39 RABO 0133 0398 97.


Beëindigen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk gedaan te worden aan onze secretaris. Dit dient te gebeuren voor 1 november van het lopende jaar.